Tiny World

Postawienie domku mobilnego a przepisy prawa

mały domek mobilny

Domki mobilne na kołach to coraz bardziej popularna forma mieszkania i wypoczynku. Są tanie, ekologiczne i łatwe w transporcie. Można je postawić na dowolnym terenie, o ile spełnia się pewne warunki prawne. W tym wpisie przedstawimy najważniejsze kwestie, które należy wziąć pod uwagę, planując postawienie domku mobilnego na kołach.

Czy domek mobilny na kołach to budynek?

Pierwszym pytaniem, które należy sobie zadać, jest to, czy domek mobilny na kołach jest uznawany za budynek w świetle prawa. Odpowiedź nie jest jednoznaczna i zależy od tego, jak często i jak długo domek jest użytkowany. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, budynek to obiekt budowlany o ścianach i dachu, przeznaczony do trwałego lub czasowego przebywania ludzi lub zwierząt albo przechowywania rzeczy. Natomiast obiektem budowlanym nie jest urządzenie techniczne, które nie ma ścian ani dachu i służy do wykonywania określonej funkcji technicznej.

W praktyce oznacza to, że domek mobilny może być uznany za budynek, jeśli jest używany jako stałe lub sezonowe miejsce zamieszkania lub rekreacji. Natomiast jeśli jest używany sporadycznie lub tylko do przechowywania rzeczy, może być uznany za urządzenie techniczne. W takim przypadku nie podlega on przepisom dotyczącym budownictwa i nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia na budowę.

Gdzie można postawić domek mobilny na kołach?

Drugim pytaniem, które należy sobie zadać, jest to, gdzie można postawić całoroczny domek mobilny. Odpowiedź również zależy od tego, czy domek jest uznawany za budynek czy nie. Jeśli tak, to należy sprawdzić, czy teren, na którym chcemy go postawić, jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeśli tak, to należy sprawdzić, czy plan lub decyzja dopuszcza taką formę zabudowy i jakie są wymagania dotyczące np. wielkości działki, odległości od granic czy wysokości budynku. Jeśli nie ma planu ani decyzji, to należy wystąpić o wydanie takiej decyzji do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. W każdym przypadku należy zgłosić zamiar postawienia domku mobilnego na kołach do tego organu i uzyskać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

Jeśli domek mobilny na kołach nie jest uznawany za budynek, to można go postawić na dowolnym terenie, o ile nie narusza się praw innych osób ani przepisów dotyczących np. ochrony środowiska czy bezpieczeństwa ruchu drogowego.